rusiškas

rusiškas
rùsiškas, -a adj. (1) , NdŽ, rū̃siškas (1) Krš, rùsiškas, -à (3a) Rud būdingas rusams, rusų vartojamas: Rusiška krosnis – labiausiai paplitęs šildymo ir virimo įrengimas kaime . Rusiškų šaškių turnyre pirmauja latviai sp. Ten rùsiški šokiai buvo End. Trakų pilies architektūra gotiška, o sienų freskos – rusiškos-bizantinės . Rašydavom sąsiuviniuose rusiškas raides arba „kaldavom“ kokią mažai suprantamą pasakėčią V.Myk-Put. Pirma prasimokinau rašyt rùsiškom raidėm Grz.
rùsiška n.: Šia „teorija“ buvo siekiama atbaidyti nuo visko, kas rusiška . rùsiškai adv., rū̃siškai, rusiškaĩ: Ir gudiškai, ir rusiškaĩ kalba Rud. Eš jam rùsiškai sakau Nmč. Rū̃siškai mokėjau dar iš caro laikų Užv. Aš rùsiškai kalbu – kaip su akėčiom važiuoju par kelmus (blogai kalbu) Ktk.kuriame mokoma rusų kalba: Tuokart, kad aš augau, rùsiška tiktai mokykla buvo Krtn.
rùsiškai adv.: Mano tėvokas mokytas buvo biškį, ale rùsiškai Sug.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • rusiškas — rùsiškas, rùsiška bdv. Rùsiška pirti̇̀s, krósnis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rušiškas — rùšiškas, a adj. (1), rū̃šiškas (1) žr. rusiškas: Kad aš ejau į mokyklą, rašėm rū̃šiškoms raidėms DūnŽ. rùšiškai adv., rū̃šiškai: Rū̃šiškai aš nė trupinelio, ale čia kaip jei i nereik Krš. Sakom: tu moki rùšiškai, i tu eik Kl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rusiška — rùsiškas, rùsiška bdv. Rùsiška pirti̇̀s, krósnis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Lachs-Argument — Lachs (Salmo salar Linnaeus) Lachs oder Meerforelle (Salmo trutta trutta …   Deutsch Wikipedia

  • Lachsargument — Lachs (Salmo salar Linnaeus) …   Deutsch Wikipedia

  • raidynas — raidýnas dkt. Lietùviškas, rùsiškas raidýnas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išlaidinėti — 1 išlaidinėti 1. Sut iter. dem. išlaidyti 1: Visus gyvulius išlaidinėjo iš tvartų Mrj. 2. išspausdinti (daug kartų): Kasmet išlaidinėta žemaitiškai – rusiškas kalendorius už pinigus V.Kudir. 3. tr. išlieti: Versmes ašarų išlaidinėjo akys manos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maskoliškas — ×maskõliškas, a adj. (1) K; Sut psn. toks, kaip maskoliaus, rusiškas. maskõliškai adv. K …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maskvytiškas — maskvỹtiškas, a adj. (1) K; SD156, N psn. rusiškas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakinkalas — pakiñkalas sm. ppr. pl. (3b), pãkinkalas (34b) žr. pakinklas: I pakinkalaĩ dabar kitoki Dkšt. Visi pakinkalai patrūkinėjo Rod. Su menkais pakinkalaĩs nei neskrutyk iš vietos Mrk. Atnešk pãkinkalus Mrk. | sing. col.: Pakiñkalas rusiškas Drsk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”